Eslo Proser, S.L.


Solucions Químiques Eslo, S.A. va ser fundada l'any 1974.

La il·lusió i l'esperit que els seus fundadors hi van posar des del primer dia, fa ja 24 anys, romanen encara intactes i, es veuen reforçats per la labor diària del fabulós equip humà que forma Solucions Químiques ESLO, S. A.

El nostre objectiu és oferir la màxima qualitat i servei, el que ens permet afrontar el futur amb optimisme i seguretat.

APLICACIONS QUÍMIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ ESLO.
Li ofereix una àmplia gamma de productes d'alt rendiment i durabilitat que permeten la fàcil aplicació dels mateixos.

Imagen Empresa
Imagen Empresa

ADDITIUS,
RECOBRIMENTS,
CIMENTS I MORTERS,
ADHESIUS I MASSILLES,
HIDRÒFUGANTS,
IMPERMEABILITZANTS,
DESENCOFRANTS,
DESINCRUSTANTS,
NETEJADORS I LUBRIFICANTS.